Efter trettiotvå år har jag förstått att livet är oförståeligt och att jag överskattat mig själv. Under de kommande tjugotvå åren ska jag lära mitt barn förstå livet och inte underskatta andra.