Du kan inte ändra andras uppfattning av din person lika lite som du kan lösgöra din kropp från tid och rum. Det skulle smula sönder fysikens uppbyggnad och skapa omöjliga cirkeleffekter. För vad du än tar dig till kommer dina handlingar att förvrängas genom betraktarens och tidens förutfattade koncept.

När du ändrar dina beteendemönster för betraktarens skull, kommer betraktaren inte längre att förstå dig och du blir irrelevant i dennes åsyn. När du avviker med din kropp från din nuvarande tid till framtiden, kommer ingen att förstå din härkomst eller agenda och du blir irrelevant i deras åsyn.

Men när du istället förändrar din egen uppfattning av dig själv, korrigeras din inre åsyn. Då hittar du omedelbart nya betraktare som söker sanning på samma sätt som du. Tillsammans med dem slipper ni förgäves att söka ett fiktivt innehåll i framtiden, eftersom ni redan kan se den reella framtiden från nutiden.