Det är lätt – och ibland fullt befogat – att skälla på USA. Men framför allt: Det är tillåtet att göra det.

http://www.sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article1475071/Om-Kina-far-bestamma.html