Choklad

Alla kloka, nickande nackar, alla uppriktiga blickar och djupt engagerande sanningar i den hala baren på Belle Epoque, alla plumpa tilltal och sneglanden nedåt vänster i den saltade kissrännan på KB, alla puffar och poser i den posha rökruteläktaren på Grand, allt skrän som stiger upp mot Kakaotornet på Möllan och som sprids över Malmö på natten. På morgonen är det borta, gryningen löste upp det.