Efterdom slår fördom, men gör alltid en egendom först.