När den intellektuella analysen av ett fenomen får så stor uppmärksamhet, att fenomenet trängs bort och endast analysen blir kvar.