Ju fler upplevelser du ansamlat, desto starkare blir deras attraktion. För det är inte din stigande ålder i sig självt som genererar ömmande tillbakablickar, lika lite som en plastanka utövar gravitation. Det är densiteten av de känslominnen du format under tiden, som bygger den nostalgiska dragningskraften.