För unga för att resonera. För vuxna för att fantisera.

ALLT OM FILM, MUSIK, KOGNITION, UPPLEVELSER OCH LIVET, ELLER:

Om jag hade fötts på nittiotalet skulle jag varit emo. Men känslor var inte så hett på mitt årtionde så jag är ego istället. Jag skriver på både svenska och engelska, inte för att jag är speciellt bra på någon av dem, utan för att två är mer än ett.

Definition av människorFilm

Alla texter


Demens

Allting vi just nu säger, allting vi precis här gör, alla konkreta dofter, alla ogenomtänkta ord, alla påhittade vitsar och snabba utbyten av trots, alla flackande blickar och omedelbara samförstånd, alla spontana utrop, alla haltande hälsningar, alla isande känslor...

Ordet är ute

Det finns inget mer anno dazumal än ordet. Ordet har aldrig uppdaterats, aldrig förnyats, aldrig revolutionerats. Ordet är uråldrigt. Ändå har det aldrig ifrågasatts som vårt skarpaste kommunikationsmedel. Ordet antas vara det mest briljanta verktyget i alla...

Krig

Nämn en tidpunkt i historien då vår värld och våra grundläggande begär inte definierades av makt och avund och där dödlig strid för att uppnå maktfullkomlighet och äganderätt inte var normen. Det är endast ignorans som föder illusionen att människor kan leva i...

Är filmen värdig vetenskapen?

Jag påstår i ett inlägg på dvdforum.nu – angående en påbörjad diskussion om filmvetenskapens allmänna betydelse i förhållande till sig själv och praktiskt filmskapande – att "inte något av fälten filmteori eller filmproduktion är att föredra eller fördöma. De är både...

Eva Neimanta

Text från musikstycke för programmet Kultur- och medieproduktion på Malmö Högskola. Vi fick i uppgift att presentera en annan klasskamrats livshistoria. Jag valde skriva en sorts operaliknande första akt av studenten Eva Neimantas liv. NEW DAWN (by Fredrik Lindgren;...