För unga för att resonera. För vuxna för att fantisera.

ALLT OM FILM, MUSIK, KOGNITION, UPPLEVELSER OCH LIVET, ELLER:

Om jag hade fötts på nittiotalet skulle jag varit emo. Men känslor var inte så hett på mitt årtionde så jag är ego istället. Jag skriver på både svenska och engelska, inte för att jag är speciellt bra på någon av dem, utan för att två är mer än ett.

Definition av människorFilm

Alla texter


Gravity

I haven't been so lonely I haven't been so cold I haven't been so angry Since before I wasn't told I can't mind I can't mind I can't mind no more I haven't been so dirty I haven't been so small I haven't been so fucked up Since I threw open the door I don't mind I...

läs mer